Historie ZKO

 


Historie

Kynologický klub ve Vrdech byl založen v roce 1990 z iniciativy p.Rudolfa Richtera, který pro svou myšlenku získal dostatek příznivců, a spolu s p.Václavem Kodešem zahájil jednání s vedením obce o získání pozemku pro vybudování cvičiště pro psy. Setkali se s pochopením zejména u p.Vladimíra Duška. Díky jim byl v roce 1990 založen Nezávislý kynologický klub Vrdy, ovšem bez právní subjektivity, což znamenalo, že klub nemohl jednat s ostatními organizacemi, obcí apod. I přes tento problém však jednání s obcí o pozemku probíhala a byla přislíbena i materiální pomoc při budování cvičiště. Koncem února 1990 byla svolána zakládající schůze klubu a byl zvolen výbor. Klub měl v této době 12 členů. V témže roce se "Nezávislý kynologický klub Vrdy" změnil na "Základní kynologickou organizaci Svazarmu Vrdy", aby nabyl právní subjektivity a mohl pokračovat ve své činnosti. Hlavním bodem programu klubu byl výcvik psů, výchova psovodů, výcvikářů a figurantů. Do vybudování cvičiště probíhal výcvik na dětském hřišti na Vinici a v areálu pionýrského tábora u splavu v Dolních Bučicích. Výcvik řídil p.Miloš Holubec za pomoci p.Rudolfa Richtera a p.Mariana Múčky. Konaly se taktéž odborné přednášky o výchově a výcviku psů, které obstarával p.Pavel Petan. V této době bylo u nás cvičeno 7 psů (4 NO bez PP, briard bez PP, střední knírač bez PP a malý knírač s PP). Klub se poprvé prezentoval 19.5.1990 na memoriálu Ládi Semeráda v Čáslavi účastí p.Rudolfa Richtera (pes Ben, NO) a Petra Múčky (pes Andy, NO). V roce 1994 již klub zaznamenával pracovní úspěchy a spolupracoval s různými kynologickými organizacemi v Čáslavi, Uhlířských Janovicích, Bělušicích apod., zvýšil se počet aktivních členů a přibylo cvičených plemen (rottweileři, labradorové, špicové)

 

 

                                                  

 

Omlazení

Postupem času zestárli původní členové a odešli psi  klubu a bylo potřeba členskou základnu omladit.V květnu 2008 přišla mladá generace psovodů s myšlenkou rozšíření aktivit klubu o agility výcvik a případně i další moderní psí sporty. Bohužel však došlo k rozporům s původními členy klubu kvůli organizaci výcviku a cvičiště a tato myšlenka nebyla podpořena. Proto vznikl klub Agility Primavera, který v současné době využívá naše cvičiště avšak jako zcela samostatná organizace.

 

 

                                                  

 

Budování cvičiště

Již na začátku působení klubu se podařilo získat od obce pozemek na Vinici k vybudování cvičiště pro psy. Pozemek byl dostatečně prostorný, ale zcela zarostlý stromy a keři. Členové klubu se za vydatné pomoci přátel nečlenů vrhli na vymýcení porostu a vyvrácení pařezů. Po tomto zásahu se ukázalo nezbytné vyrovnání pozemku. Bylo sem navezeno 90 Tater zeminy, kterou daroval Cukrovar Vrdy a obec Vrdy. Prvním objektem postaveným na upraveném pozemku cvičiště byla "kadibudka", dále se pokračovalo oplocením a osetím pozemku, vybetonováním základů, umístěním a opravou stavebních buněk sloužících dodnes jako klubovna, stavbou překážek, výběhů pro psy a kotců pro odkládání psů během výcviku a akcí na cvičišti.