Poplatky pro členy

 

 

Příspěvky a poplatky pro rok 2019

 

 

 

Roční členský příspěvek 

                                                    stávající člen 700 Kč

                                                    nový člen 1000 Kč

                                                    důchodci - stávající i nový člen 500 Kč

                                                    děti a studenti - stávající i nový člen 300 Kč

                                                    hostování člena jiné organizace 400 Kč                             

                                                    1 neodpracovaná brigádnická hodina 100 Kč

                                                    členská známka ČKS - stávající člen 250 Kč

                                                    členská známka ČKS - nový člen 260 Kč  

 

                            

 

Termíny plateb :

                                                      poplatek za členskou známku ČKS je splatný 31.12.2018

                                                      členské příspěvky ZKO jsou splatné 31.3.2019

                                              

POZOR! Od ledna 2018 se zvýšily členské příspěvky ČKS na 250 resp. 260 Kč.

Členské příspěvky je možné hradit hotově nebo na účet ZKO (číslo najdete v kontaktech).