Rozvrh výcviku

 
Datum Čas  Náplň výcviku 

18.5.2019

13:00

Poslušnost

20.5.2019

17:00

Školka

21.5.2019

17:00

Poslušnost

25.5.2019

13:00

Poslušnost

27.5.2019

17:00

Školka

28.5.2019

17:00

Poslušnost

1.6.2019

13:00

Poslušnost