Brigádnické hodiny

 

Každý člen ZKO je povinen odpracovat na cvičišti ročně 20 brigádnických hodin, výjimky jsou stanoveny Vnitřním řádem.

 

Počet brigádnických hodin se mj. odvíjí od měsíce vstupu nového člena do ZKO nebo naopak od měsíce, kdy člen požádal o vystoupení ze ZKO.

 

Za každou neodpracovanou hodinu se na konci roku platí pokuta 100 Kč. Výjimky v platbě nebo odpracování brigádnických hodin schvaluje výbor ZKO.

 

Brigády se netýkají hostů.

 

Do brigádnických hodin se započítává údržba cvičiště, sekání trávy a úklid cvičiště. Hromadné brigády svolávané dle potřeby ZKO.

 

Případná pomoc nečlena ZKO se započítává členovi, který pomoc dojednal, netýká se to pomoci za úplatu z financí ZKO.